logo

patrzymy zawsze Przed Siebie

Konkurs fotograficzny-regulamin

Gliwice, 06.03.2016

Regulamin konkursu fotograficznego „Z kulturą mi do twarzy!”
Organizowanego w ramach projektu „Skup Kultury 2016″

1. Postanowienia ogólne.
1.1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Cała Naprzód” z siedzibą w Gliwicach przy. ul. Kościuszki 35, KRS: 0000328818, NIP: 6312589810.
1.2. Współorganizatorem konkursu jestStowarzyszenie Przed Siebie z siedzibą w Gliwicach przy ul. Studziennej 6, KRS: 0000510144, NIP: 6312653471.
1.3. Konkurs odbywać się będzie w ramach inicjatywy Skup Kultury 2016 w terminie od 14.03.2016 do 18.04.2016 za pośrednictwem fanpage’u Skupu Kultury na portalu facebook:
(https://www.facebook.com/SkupKulturyCN).
1.4. Konkurs odbywać się będzie zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie.
1.5. Projekt Skup Kultury 2016, w ramach którego organizowany jest konkurs Kadr Kultury, jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.

2. Uczestnicy.
2.1. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy, kto w wyznaczonym terminie prześle Organizatorowi kompletne zgłoszenie.
2.2. Udziału w konkursie nie mogą brać członkowie organów oraz pracownicy Organizatora (Stowarzyszenia „Cała Naprzód”), Współorganizatora (Stowarzyszenia Przed Siebie), a także Partnerów.

3. Zadanie konkursowe.
3.1. Uczestnicy mają za zadanie wykonanie zdjęcia, które w sposób kreatywny i ciekawy promowałoby dowolną formę upowszechniania kultury: czytelnictwo, muzykę, filmy, gry komputerowe, gry planszowe, wszelkie rękodzieło i inne. Zdjęcie ma pokazać odbiorom, że kultura upiększa Ciebie i/lub Twoje otoczenie. Na fotografii może znajdować się osoba wysyłająca zgłoszenie, a nawet grupa znajomych.

4. Zgłoszenia.
4.1. Zgłoszenia można nadsyłać w terminie od 14.03.2016 (poniedziałek) do 10.04.2016 (niedziela) do godz. 23:59 na adres: skupkultury@calanaprzod.org.
4.2. Kompletne zgłoszenie musi zawierać załącznik w postaci konkursowego zdjęcia oraz zeskanowany formularz zgłoszeniowy zawierający:
a) imię i nazwisko autora zdjęcia, jego telefon kontaktowy oraz e-mail,
b) oświadczenie o posiadaniu praw autorskich do nadesłanego zdjęcia i odpowiedzialności za ewentualne roszczenia osób trzecich,
c) oświadczenie o nieodpłatnym przekazaniu zdjęcia w celach konkursowych w ramach „Z kulturą mi do twarzy!” będącego częścią projektu „Skup Kultury 2016″,
d) zgodę na publikację zdjęcia na stronach internetowych projektu, a także Organizatora, Współorganizatora oraz Partnerów projektu w celach konkursowych oraz promocyjno-informacyjnych,
e) oświadczenie o posiadaniu zgody na przetwarzanie wizerunku osób trzecich znajdujących się na zdjęciu w celach konkursowych oraz promocyjno-informacyjnych,
f) zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursowych,
g) oświadczenie o zapoznaniu się z niniejszym regulaminem.
4.3. Każdy uczestnik ma prawo do nadesłania jednego zgłoszenia.
4.4. W przypadku uznania nadesłanego zdjęcia za obraźliwe, nie zostanie ono opublikowane.

5. Zwycięzcy.
5.1. W konkursie przewiduje się wyłonienie dwóch zwycięzców.
5.2. Pierwszy zwycięzca to osoba, która w wyznaczonym terminie będzie miała przy swoim zdjęciu największą liczbę „lajków” od internautów.
5.3. Głosowanie poprzez „lajkowanie” trwa od dnia publikacji pierwszego zdjęcia do dn. 03.04.2016 (niedziela), godz. 23:59. Zdjęcia będą dodawane do albumu na fanpage’u Skupu Kultury sukcesywnie w miarę ich nadsyłania. Oznacza to, że wcześniejsze nadesłanie zdjęć zwiększa szansę na wygraną.
5.4. Drugi zwycięzca to osoba, której zdjęcie zostanie wybrane przez komisję konkursową składającą się z pięciu przedstawicieli podmiotów współpracujących ze Skupem Kultury.
5.5. Sposób wyboru zwycięzcy przez komisję konkursową: Każdy z członków komisji ocenia każde zdjęcie w skali 1-10 punktów. Punkty dla każdego zdjęcia zostaną zsumowane. Zdjęcie z największą liczbą punktów zostanie nagrodzone. W przypadku zdobycia takiej samej liczby punktów przez więcej niż jedno zdjęcie, komisja zbierze się ponownie i każdy z członków wskaże jedną fotografię, która powinna wygrać. Fotografia z największą liczbą głosów zostanie nagrodzona.

6. Nagrody.
6.1. Każdy ze zwycięzców otrzyma nagrodę w postaci Karty Prezentowej o wartości 200,00 zł do wykorzystania w sieci Sklepów Empik. Regulamin Kart Prezentowych:
http://www.empik.com/karty-prezentowe/regulamin
6.2. W przypadku, gdy Organizator stwierdzi, że więcej niż 2 zdjęcia zasługują na wyróżnienie, Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany ilości i puli nagród.
6.3. Łączna wartość nagród to 400,00 zł.

7. Wyniki konkursu.
7.1. Nazwiska zwycięzców ogłoszone zostaną dn. 18.04.2016 (poniedziałek) na fanpage’u Skupu Kultury.
7.2. Organizator w ciągu trzech dni roboczych od ogłoszenia wyników skontaktuje się drogą elektroniczną ze zwycięzcami konkursu w celu podania im informacji o sposobie przekazania nagrody.

8. Postanowienia końcowe.
8.1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu.
8.2. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga Organizator.

Załączniki:
1. Zgłoszenie konkursowe