Konkurs fotograficzny

Zgłoszenia na konkurs fotograficzny należy wysyłać na adres fotokonkurs@przedsiebie.orgw tytule maila wpisujac "Konkurs Fotograficzny". 

Można wysłać 1 zdjęcie wraz z tytułem zdjęcia, imieniem i nazwiskiem autora. Na Wasze zdjęcia czekamy do 4 listopada 2018.

Następnie finałowe zdjęcia zostaną wydrukowane i wystawione podczas festiwalu 17 listopada 2018 i publiczność zdecyduje swoimi głosami, które zdjęcie wygra konkurs.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie w zakładce obok.


Regulamin konkursu fotograficznego „Świat to za mało!”

 

Organizacja konkursu

 1. Organizatorem konkursu w ramach festiwalu podróżniczego „Świat to za mało!” jest Stowarzyszenie Przed Siebie z siedzibą przy ul. Studziennej 6 w Gliwicach.
 2. Celem konkursu jest promowanie turystyki, umożliwienie zainteresowanym uczestnictwa w imprezie podróżniczej, rozwijanie swoich zainteresowań oraz inspirowanie innych do własnych wyjazdów.
 3. Festiwal, w ramach którego organizowany jest konkurs pokazów, jest dofinansowany z budżetu Miasta Gliwice.
 4. Konkurs jest trzyetapowy:
  • 1 etap: Zgłoszenia zdjęć do konkursu - do 04.11.2018
  • 2 etap: Wybór najlepszych 10 zdjęć – 11.11.2018
  • 3 etap: Wybór najlepszego zdjęcia spośród 10 zakwalifikowanych na wystawę podczas Festiwalu Podróżniczego „Świat to za mało!” – 17.11.2018

Warunki uczestnictwa

 1. Uczestnikiem konkursu może być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
 2. Zgłoszone zdjęcie musi być zrobione samodzielnie. Nie może być to zdjęcie wykorzystane do innego konkursu.
 3. Uczestnikiem konkursu nie może być członek Stowarzyszenia.
 4. Tematyka konkursu to „Zawsze Przed Siebie” – pokaż nam ciekawe miejsca, sposób podróżowania lub coś innego co przyjdzie Ci do głowy związanego z tą tematyką.
 5. Uczestnik musi być osobą, która wykonała zgłoszone zdjęcie.
 6. Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu 1 zdjęcie.
 7. Nadsyłane prace muszą być w dobrej jakości – zdjęcia które dostaną się do II etapu zostaną wydrukowane i wystawione podczas Festiwalu.
 8. Ostatecznym terminem nadsyłania zgłoszeń jest godzina 2359dnia 04.11.2018.
 9. Zgłoszenia do pokazów konkursowych należy wysłać na adres mailowy: fotokonkurs@przedsiebie.org w tytule pisząc „Konkurs Fotograficzny” a w treści maila imię, nazwisko, tytuł zdjęcia i telefon kontaktowy do autora.

Głosowanie oraz nagrody

 1. Na punktację zdjęć będzie składać się ocena jury i punkty zdobyte poprzez polubienia zdjęć na Facebook’u.
 2. Wszystkie nadesłane zdjęcia będą udostępniane po nadesłaniu w specjalnej galerii na Facebook’u (https://www.facebook.com/FestiwalSwiattozamalo).
 3. Na zdjęcia można będzie głosować na Facebook’u od dnia opublikowania zdjęcia do dnia 11.11.2018r. do godziny 1900. Wtedy spisana zostanie liczba polubień pod każdym zdjęciem. Za polubienia można uzyskać od 0 do 50 punktów. 1 polubienie to 1 punkt, przy czym każdy wynik powyżej 50 punktów będzie oznaczał punktację maksymalną, czyli 50 punktów.
 4. Jury konkursowe będzie składać się z wyłonionych przez Organizatora 3 osób, a wszyscy członkowie jury oddadzą głos na każde zdjęcie w punktacji 0-10pkt.
 5. 10 najlepszych zdjęć zostanie wybranych za pomocą algorytmu:
  SumaGłosówJurorów*0,8+LiczbaPolubień*0,2=SumaPunktów
 6. Wybranych zostanie 10 zdjęć z największą sumą punktów, w przypadku remisu na 10 miejscu do etapu końcowego zostanie zakwalifikowane więcej niż 10 zdjęć.
 7. Ogłoszenie 10 zdjęć wyłonionych do finałowego etapu nastąpi 12.11.2018.W ybrane zdjęcia pojawią się w specjalnej galerii na Facebook’u, aby uczestnicy mogli zapoznać się z nimi przed festiwalem. Lista z wybranymi zdjęciami pojawi się na stronie internetowej festiwalu. Autorzy najlepszych zdjęć zostaną poinformowani także drogą mailową.
 8. W ostatnim etapie zdjęcia zostaną wystawione podczas Festiwalu Podróżniczego „Świat to za mało!” w dniach 17 listopada 2018r.
 9. Każdy uczestnik festiwalu będzie mógł zagłosować na wybrane przez siebie zdjęcie poprzez wrzucenie specjalnego głosu do urny.
 10. Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas drugiego dnia festiwalu 17.11.2018 około godziny 18:20.
 11. Organizator przewiduje nagrodzenie 3 najlepszych zdjęć.

 

Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 2. Uczestnicy, którzy zostaną zakwalifikowani na konkurs fotograficzny upoważniają organizatora do wykorzystywania materiałów przesłanych na konkurs we wszelkich materiałach promocyjnych festiwalu „Świat to za mało!”.
 3. Wszystkie kwestie sporne rozstrzyga organizator.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści regulaminu.